Q-Systems

                                               www.q-systems.ro

 

 

Despre Q-Systems

  SC Q Systems SRL a fost înfiinţată în anul 2008 la Sibiu.
Obiectul activităţii constă în oferirea de consultanţă pentru implementarea standardelor internaţionale:
-SR EN ISO 9001:2008 (managementul calităţii)
-SR EN ISO 22000:2005 (HACCP-siguranţa alimentului)


   Serviciile noastre se adresează tuturor companiilor ce doresc să-şi imbunătăţească performanţa şi competitivitatea pe piaţa naţională şi internaţională.


Noi analizăm condiţiile existente în firma dumneavoastră şi vă oferim în prima etapă indicaţii cu privire la situaţiile neconforme cu standardul pe care doriţi să-l implementaţi. Elaborăm documentaţia necesară (manual, proceduri, instrucţiuni, formulare) şi ne ocupăm de instruirea personalului implicat în implementarea sistemului de management. Instruirea constă în predarea treptată a responsabilităţilor cu natură permanentă, pe măsura elaborării procedurilor, către reprezentanţii fiecărui departament, concomitent cu explicarea utilităţii acestora în bunul mers al societăţii.

În continuare participăm, ca terţă parte, la auditurile de pre-certificare şi certificare, pentru a ajuta societatea dvs. in rezolvarea imediată a eventualelor neconformităţi şi obţinerea certificării.


Acordăm de asemenea servicii post-certificare care constau în audituri interne, cursuri de instruire a personalului, imbunătăţirea sistemului de management.

Ambiţia Q Systems este de a implementa sisteme de management nu doar certificabile ci şi funcţionale, astfel încât firma dvs.să simtă în mod real efectele benefice ale acestora, în primul rând prin demersurile de conştientizare şi responsabilizare a personalului.

Etapele Consultantei

1. Initiere proces (discutii preliminare, negociere contract, semnare contract consultanţă)
2. Analiza de diagnoză iniţială
3. Proiectarea sistemului
4. Instruirea echipei manageriale
5. Elaborararea documentaţiei
6. Implementarea sistemului proiectat
7. Auditare finala - audit precertificare
8. Certificare

Contactează compania

 

 SC Q Systems SRL
  Aleea Steaza nr.3 bl.110 ap.36, Sibiu, 550383
    0721 32 08 12           office@q-systems.ro

 

                                                    www.q-systems.ro

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.